Bæredygtighed

Bæredygtighed – på mere end en måde

Vi er fuldt ud investerede i at bidrage positivt til en bæredygtig udvikling i samfundet.

Der står følgende i vores officielle vedtægter:
”Virksomhedens formål er at designe, udvikle og sælge designartikler og papirvarer. Med disse aktiviteter er det endvidere virksomhedens formål at have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed.

Vores vision og håb er at skabe en sund og bæredygtig arbejdsplads, hvor vi kan være med til at gøre en positiv forskel i verden.

For os er bæredygtighed et holistisk begreb. Det betyder, at vi mener, at vi bliver mere bæredygtige ved at kigge på flere forskellige parametre: miljøpåvirkning, sociale forhold og økonomi.   

Med fokus på de områder, gør vi hvad vi kan, for at bidrage positivt til den verden, vi er en del af. 

En stor del af vores filosofi er at producere produkter af høj kvalitet, så du kan have dem i dit hjem i årevis. Vi vil gøre op med køb-og-smid-væk-kulturen ved at fokusere på kvalitet frem for kvantitet. 

B Corp Certificeret

b corp virksomhed

Vi er i juni 2023 blevet en B Corp certificeret virksomhed.

B Corp er en global bevægelse af virksomheder, som gerne vil bidrage positivt til verden gennem deres forretning.

For at blive en B Corp certificeret virksomhed, skal man igennem et ekstremt omfattende spørgeskema, (assessment), som behandler alle dele af virksomheden.

Det har været en virkelig lærerig proces for os at gennemgå B Corp assesment. Det har kastet lys på de områder, hvor vi allerede har gjort en stor indsats og har givet os inspiration til, hvor vi kan blive bedre. 

Da der er rigtig stor efterspørgsel på at blive B corp certificeret, er vi meget stolte over at vi nu er blevet certificeret og mest af alt, at vi som en B Corp certificeret virksomhed er vi en del af et globalt fællesskab af virksomheder, der lever op til høje standarder for social og miljømæssig påvirkninger.

Besøg vores officelle B Corp profil her.

Nedenfor kan du læse om vores tiltag for at blive en mere bæredygtig virksomhed og hvorfor vi er blevet en B Corp certificeret virksomhed (du kan klikke på billederne).


Code of conduct

Vi producerer ikke selv vores varer, men har leverandører, som producerer vores produkter til os.
Vi stræber efter at have stærke, lange og stabile samarbejder med vores leverandører.
Vi mener nemlig, at vi i det gode samarbejde kan opnå den bedste kvalitet.

Når vi indgår et samarbejde med en leverandør, skal leverandøren underskrive vores Code of Conduct.
Dermed skriver de under på basale ting, som at de ikke benytter børne- og tvangsarbejde, at de betaler en fair løn til deres medarbejdere og at de overholder alle internationale og lokale love.

Derudover skriver de bl.a. under på, at de minimerer negativ indflydelse på biodiversitet, at de bruger materialer fra ansvarligt skovbrug (f.eks. ved at bruge FSC® certificeret papir) og at de bruger deres energi ressourcer effektivt.

Vi har implementeret vores Code of Conduct i 2022 og alle leverandører har underskrevet aftalen.

Du kan læse vores Code of Conduct
her.

↑ Kom tilbage til toppen ↑
 

Miljø

For at være mere bæredygtige, er det vigtig for os at tage stilling til, hvordan vi bedst muligt skåner plante- og dyreliv under produktionen af vores produkter og i vores daglige drift.
Vi producerer ikke selv vores produkter eller emballage, men vi går efter leverandører, som kan levere miljørigtige produkter. Det kan f.eks. være FSC-certificeret pap og papir, genanvendt pap eller papir og genanvendt plast.

Alle vores leverandører underskriver vores Code of Conduct og forpligter sig dermed til at overholde de miljømæssige krav i aftalen.
Du kan læse vores Code of Conduct
her.

Læs mere om de tiltag vi har gjort for at skåne miljøet herunder

FSC®
Vi er stolte af at være en FSC-certificeret virksomhed (SCS-COC-005763-BS). Vores plakater og kort bliver trykket på svensk FSC-certificeret papir i Danmark.

Vores puslespil, kalendere, notesbøger og andre papirprodukter bærer ligeledes FSC-mærket. Se efter FSC-logoet på vores FSC-certificerede produkter.

FSC-mærket er et vigtigt pejlemærke for os, når vi skal vælge leverandører af vores produkter og emballage. FSC-mærket er nemlig både din og vores garanti for, at du og vi køber papirprodukter med god samvittighed.

Produkterne er fremstillet af materiale fra ansvarligt drevne FSC-certificerede skove, genbrugsmaterialer og andre kontrollerede kilder. Det betyder bl.a., at skovarealet bevares fra generation til generation, at dyr og planter beskyttes, og at skovarbejdere har ordentlige forhold.

Fordi vi er en FSC certificeret virksomhed har vi selv årlige audits, hvor en repræsentant fra FSC kommer og tjekker, at vi mærker vores produkter korrekt, og at vi har den rette dokumentation.

FSC er en global non-profit organisation, som arbejder for at udbrede ansvarligt skovbrug verden over. Når du vælger FSC-mærkede produkter, er du med til at passe på verdens skove. Vil du vide mere, så besøg www.fsc.dk

Blæk  
Blæk kan enten være kemisk eller vegetabilsk. Noget blæk kan indeholde farlige stoffer, som f.eks. kan være kræftfremkaldende.

Alle vores produkter er trykt med miljøvenligt blæk der lever op til alle EU-krav, hvilket bl.a. betyder at vores produkter ikke indeholder
giftige tungmetaller.
Siden 2021 har vi udelukkende fået producerret varer med vegetabilske farve. Inden 2021 har størstedelen af vores produkter været trykt med vegetabilske farver.

Vores plakater og kort bliver trykt i Danmark på Svanemærkede® trykkerier.

Der er strenge krav til hvilke kemikalier og stoffer, der må bruges i produktionen, hvilket papir, der må bruges til tryksager og hvor højt energiforbruget på trykkeriet må være.

Du kan læse Svanemærkets krav til trykkerier her.

Papir
Papiret til vores plakater og kort kommer fra en fabrik, der bruger miljøstyringssystemet ISO 14001 samt EMAS (Eco Managment and Audit Scheme). Det sikrer, at fabrikken lever op til alle miljømæssige krav, og at den kan dokumentere, at den lever op til sine egne mål om bæredygtighed. 
Fabrikken arbejder løbende på at nedsætte sin udledning af CO2 og investerer bl.a. i bæredygtige transport- og energiløsninger. Den har bl.a. nogle af de laveste udledningstal i verden og har et minimalt forbrug af vand      

Papiret til vores puslespil er lokalt ift. fabrikkens placering og er FSC® certificeret.

CO2 udledning           
Vi er i 2022 begyndt at lave en måling af vores CO2 udledning, for løbende at kunne monitorere vores forbrug.
Rapporten laves via Klimakompasset og kigger på udledning i scope 1, 2 og 3.

Scope 1 dækker over det forbrug, som vi selv ”ejer”. Det er f.eks. vores transport til messer.
Scope 2 dækker over vores energiforbrug på vores kontor/lager.
Scope 3 dækker over vores udledning i vores værdikæde. Det er f.eks. udledningen i forbindelse med produktion af vores produkter og emballage og transport af pakker til og fra vores lager.

Størstedelen af vores udledning ligger i scope 3. Det skyldes primært, at vi ikke selv producerer vores produkter, men at vi har leverandører. 

Vi håber, at vi på sigt kan nedsætte CO2 udledningen pr. ansat bl.a. ved at nedbringe udledningen ved transport og ved at vælge flere genbrugte materialer i vores produktion.

Læs 2021 rapport her.
Læs 2022 rapport her.

↑ Kom tilbage til toppen ↑

 

Sociale forhold

Det er vigtigt at møde mennesker med respekt, omsorg og åbenhed. For os indebærer det gode arbejdsforhold, fair løn og inklusion hos os selv og vores leverandører.

Læs mere om vores sociale tiltag herunder.

Fleksjobber ordning
Som er en del af vores mål om inklusion, har vi valgt at indføre et program i 2021, hvor vi altid har rum til minimum en fleksjobber eller hvad der svarer til 10% af medarbejderne.

Programmets formål er at gøre fleksjobberen klar til en fastansættelse eller at afklare, hvor meget fleksjobberen kan arbejde i forbindelse med et ressourceforløb hos kommunen. Fastansættelsen kan enten være hos ViSSEVASSE eller hos en anden virksomhed.

Programmet er målrettet personer, som ellers står uden for arbejdsmarkedet f.eks. grundet fysiske eller psykiske udfordringer

Programmet udføres i samarbejde med relevante myndigheder, som henviser fleksjobbere til ViSSEVASSE. Programmet foregår typisk med en praktikperiode på 1-3 måneder, alt efter hvad formålet med programmet for den enkelte fleksjobber er. Formålet afklares i samarbejde med myndighederne.

Under programmet bliver fleksjobberen tilkoblet en mentor (en fuldtidsmedarbejder), som vil oplære fleksjobberen. Mentoren vil ligeledes løbende være til rådighed for fleksjobberen og have samtaler, der evaluerer fleksjobberens velbefindende på arbejdspladsen.
Mentoren har under programmet løbende kontakt med myndighederne om fleksjobberens velbefindende.

Programmet tager hensyn til fleksjobberen og arbejdsopgaver og arbejdstider tilpasses til fleksjobberens udfordringer. 

Fastansættes fleksjobberen hos ViSSEVASSE er det med samme vilkår og løn, som andre medarbejder med samme stilling.

Leverandører
Vi vil sikre os, at vores leverandører tilbyder ordenlige og fair arbejdsforhold til deres medarbejdere.

Det gør vi ved at bruge vores Code of Conduct, som vores leverandører skriver under på.
Her stiller vi krav til de sociale forhold bl.a.:

Du kan læse alle vores krav i vores Code of Conduct her. 

Vores arbejdsplads
Vi kan ikke drive en forretning uden vores medarbejdere.
Derfor er det utroligt vigtigt for os at have en god arbejdsplads, hvor vores medarbejdere trives.
Det indebærer bl.a. løbende at give vores medarbejdere mulighed for at dygtiggøre sig på eksterne kurser, jobrotation og interne forfremmelser.
Derudover har vores medarbejdere forskellige fordele som f.eks.:

Vi laver årligt en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, som er anonym.

Her undersøges det om medarbejderene generelt er tilfredse og glade for deres arbejde og der tages imod input til ledelsen. Der holdes også årlige medarbejderudviklingssamtaler med alle medarbejdere, for at sikre at alle går glade på arbejde.

Hvis der er klager, udfordringer eller andet, som medarbejderne vil tage op, er der en kontaktperson uden for ledelsen, som andre medarbejdere kan rette henvendelse til.
Derudover har vi en anonym whisleblower ordning, hvor medarbejdere også kan rette henvendelse.
Alle klager bliver behandlet med yderste alvor.

Vi har endnu ikke modtaget nogle klager og vores medarbejder tilfredshedsundersøgelse viser, at vores medarbejdere er glade for deres arbejdsplads.

↑ Kom tilbage til toppen ↑

 

Velgørenhed

Vi har i vores vedtægter forpligtet os til at gøre en positiv forskel for verden.
Vi har derfor siden virksomhedens fødsel i 2013 støttet forskellige velgørenhedsorganisationer.

Læs mere om nogle af vores samarbejder og donationer herunder.

Samarbejde med LittleBigHelp
Siden efteråret 2020 har ViSSEVASSE støttet LittleBigHelp i deres arbejde i Indien.

LittleBigHelp arbejder for at skabe bedre fremtidsmuligheder for udsatte børn og familier i Vestbengalen i det nordøstlige Indien. De arbejder for at sikre grundlæggende børnerettigheder som beskyttelse og uddannelse og de styrker kvinder socialt og økonomisk igennem erhvervsrettet undervisning.

"Vi er stolte over at være corporate partners og dermed støtte LBH’s projekter i Indien. Vi har tegnet en støtteplakat, hvor alle pengene fra salget går direkte til LBH. Plakaten symboliserer håb, fred og venskab og forestiller 3 legende børn foran en af Kolkatas mest ikoniske bygninger: Victoria Memorial”, siger Dorthe Mathiesen (ejer og designer hos ViSSEVASSE)

Med vores støtte til LittleBigHelp er vi blevet corporate partner. Det betyder, at vi støtter LittleBigHelp hvert år. 

Du kan læse mere om vores samarbejde med LittleBigHelp her. 

I 2021 har vi doneret penge til følgende organisationer:
Danmarksindsamlingen
Familier med kræftramte børn
LittleBigHelp

I 2022 har vi doneret penge til følgende organisationer:
Dänische Seemannskirche
Knæk Cancer 
LittleBigHelp
Ladies 
Circle

Produktdonationer og pro bono
Udover pengedonationer, donerer vi også løbende produkter til gode formål.
Det kan f.eks. være indsamlings-auktioner, præmier til lotterier eller lignende. 

Vi har også lavet pro bono arbejde i form af design af støtteplakater til LittleBigHelp og Danmarksindsamlingen.

↑ Kom tilbage til toppen ↑

 

Vores virksomhed

På vores lager og kontor på Amager har vi løbende tiltag for at udlede mindre CO2.

Vi er i 2022 begyndt at lave en måling af vores CO2 udledning, for at få en bedre føling med vores forbrug.
Rapporten laves via Klimakompasset og kigger på udledning i scope 1, 2 og 3. Scope 1 og 2 omfatter vores forbrugt på lager og kontor.
Vi holder årligt øje vores forbrug og har en målsætning om, at udledningen i scope 1 og 2 skal forblive eller blive mindre end i 2021.
Du kan læse rapporten her.

Du kan læse mere om vores kontor og lager herunder.

Emballage
Vi minimerer vores emballagebrug så meget som muligt uden at gå på kompromis med beskyttelsen af produkterne. 

Vi bruger primært pap til vores forsendelser. Næsten al vores pap til emballage er lavet af genanvendte materialer. Der er dog få undtagelser, fordi kasserne skal være stabile nok til at transportere tungere ting (f.eks. rammer). Alle dele af vores emballage kan genanvendes. 

Vi bruger bobleplast til at beskytte vores rammer. Bobleplasten er af genanvendt materiale.

Det er vigtigt for os at pakke vores forsendelser med mindst mulig luft, både for at sikre at vores pakker kommer sikkert frem og for at mindske vores transportforbrug.

Vi gemmer alle papkasser, vi får ind i huset, f.eks. i forbindelse med levering af varer, og bruger dem, når vi sender varer til vores forhandlere. 
Vi kigger løbende efter bedre alternativer til vores emballage for at minimere vores forbrug. Det er et mål, at vi på sigt udelukkende benytter emballage af genanvendte eller certificerede materialer.  

Grøn strøm
Vi har valgt 100% grøn strøm fra Ørsted.  

Transport
Vi har valgt at have adresse på Amager, for at give gode og grønne transportmuligheder for vores medarbejdere. Det er nemt at komme til arbejde med cykel eller offentlig transport.

Vi opfordrer medarbejdere til at lave online møder med eksterne samarbejdspartnere for at reducere udledningen af CO2 via transport i det omfang det er muligt.

Produkter produceret udenfor EU transporteres med skib og ikke fly for at mindske CO2-udledningen under transporten. Transport fra leverandører i EU foregår med lastbil. 

Affaldssortering
Vi affaldssorterer både på vores lager og kontor. 
Vi sorterer i følgende fraktioner:

Vi har løbende dialog med vores udlejer, for at undersøge muligheden for at sortere i flere fraktioner.
Har vi varer med fejl sælges de som oftest som 2. sorteringsvarer i vores butik eller doneres til velgørenhed.

Frokost ordning og indeklima
Vores frokostordning er primært økologisk og vegetarisk.
Vi har masser af planter på kontoret for at skabe et godt indeklima.

Indkøb af kontor artikler, rengøring osv.
Alt papir brugt til print af f.eks. ordresedler er FSC-certificeret. 
Alle vores tryksager som f.eks. klistermærker og retursedler bliver miljøkompenseret.                                     
Vi benytter non-toxic rengøringsmidler og ikke bleget toiletpapir og køkkenrulle for at mindske vores kemikalieforbrug. 

↑ Kom tilbage til toppen ↑